Prawo odstąpienia od umowy torebki-bomba.pl

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru

Aby uzyskać zwrot musisz podać numer konta           

1. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość to tzw. prawo do zwrotu Produktu, umożliwiające Ci zapoznanie się z Produktem i ewentualną rezygnację z jego zakupu bez konieczności podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.  

2. W celu skorzystania z prawa wskazanego w ust. 1 powinieneś złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przedstawić dowód zakupu Produktu. 

Dowodem zakupu może być w szczególności paragon. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży możesz złożyć w dowolnej formie, jednak zalecamy:  

- wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: labombaitaly@gmail.com

lub pocztą na adres: BOMBA Grzegorz Bączek ul. Jaworzańska 38 ,43-382 Bielsko-Biała . 

Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Załącznik : ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4. Na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży masz 14 dni. 

5. Terminy 14 dni liczy się od dnia doręczenia Produktu do Ciebie .

6. Sprzedawca, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta zwróci Ci w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez Ciebie płatności. 

7. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone w terminie wskazanym w ust. 4: 

a) Sprzedawca zwróci Ci zapłaconą za Produkt cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś podczas składania Zamówienia , chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami. 

b) Jeżeli wybrałeś sposób jego dostawy inny niż najtańszy, zwykły, sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Ci poniesionych dodatkowych kosztów. 

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

9. Pamiętaj, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Odstąpiłeś od Umowy Sprzedaży, zwróć Produkt do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze od Ciebie Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem:

na adres BOMBA Grzegorz Bączek ul. Jaworzańska 38 ,43-382 Bielsko-Biała lub w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy . Prosimy o dołączenie dowodu zakupu towaru. 

11. Istnieją przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Ci nie przysługuje i te przypadki zostały określone w art. 38 Ustawy o Praw Konsumenta. W szczególności prawo to nie przysługuje w stosunku do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;